Klachtenreglement

Klachtenregeling:

DoreenCoaching wil graag dat alle cliënten tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening. Onze medewerkers doen dan ook hun uiterste best met de grootste zorgvuldigheid te werken en rekening te houden met uw wensen. Toch kan het gebeuren dat u van mening bent dat de zorgverlening verbeterd zou kunnen worden of dat u opmerkingen heeft. De tevredenheid van onze cliënt is voor ons zeer belangrijk. Door opmerkingen of klachten kan de organisatie haar dienstverlening verbeteren en de kwaliteit van de geleverde zorg verhogen. Als u niet tevreden bent, hebt u recht op een serieuze afhandeling van uw onvrede of klacht. Het is ook mogelijk dat familieleden en partners opmerkingen hebben over de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening. Het reglement en de werkwijze van DoreenCoaching voldoet aan de nieuwe wet WKKGZ. Ondanks onze inspanningen, kunt u van mening zijn dat u niet zorgvuldig genoeg bent behandeld. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons wilt bespreken. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid verschaffen. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, dan kunnen wij ook geen actie ondernemen om uw klacht te verhelpen.

Bekijk volledige klachtenregeling

Inschakelen ondersteuning:

Als u toch om welke reden dan ook niet tevreden bent over de ondersteuning van DoreenCoaching, dan kunt u ten allen tijden een beroep doen op onze klachtenprocedure. U kunt een mail sturen of een brief met daarin uw adresgegevens, de datum waarop de brief geschreven is en een beschrijving van de klacht. DoreenCoaching gaat zich inzetten om uw klacht zo goed mogelijk op te lossen. Als de klacht niet naar uw tevredenheid opgelost is, kunt u ondersteuning krijgen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kan u helpen met het formuleren van u klacht en zal de klacht onderzoeken en bemiddelen bij een oplossing. Mocht de klachtenfunctionaris de klacht van u ook niet weg kunnen nemen, dan is er uiteindelijk de erkende Geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil die een bindende uitspraak zal doen.

Contactgegevens:

  • post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
  • e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling

Gedragscode

Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en onafhankelijkheid staan centraal bij DoreenCoaching. Het is voor DoreenCoaching belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk vanuit hun krachten hun leven op een positieve manier kunnen invullen. De medewerkers van DoreenCoaching ondersteunen hierbij vanuit hun deskundigheid. Samen streven we naar persoonlijke en passende zorg en indien nodig wordt er samengewerkt met andere partijen. Het is belangrijk dat de medewerkers van DoreenCoaching hun werk met plezier doen en de samenwerking tussen de cliënten en de medewerkers van DoreenCoaching goed verloopt. De manier waarop iedereen met elkaar om gaat is doorslaggevend. De gedragscode beschrijft het gedrag dat van iedereen wordt verwacht.

Bekijk volledige gedragscode